inowacyjna
 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych: www.pimr.poznan.pl

Strona poświęcona Programowi Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl

Mnisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl

Ośrodek Przetwarzania Informacji: www.opi.org.pl