Informacje podstawowe  
   Status prawny 
   Przedmiot działalności  
   Struktura organizacyjna 
   Majątek 
   Zespoły Badawcze 
   Struktura własnościowa 
   Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EURO 
   Zamówienia z dziedziny nauki 
   Zamówienia różne 
   Przetarg 
   Rejestry 
   Praca w PIMR 
   Konkurs na stanowisko starszego specjalisty bad-techn. w PIMR 
    Publiczna prezentacja projektu 
    Protokół z prezentacji Digitarium3 

 

 

© 2018 PIMR