OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW


Przedmiotem postępowania jest udział w przygotowaniu i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki), ogłoszony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.
Termin składania ofert: 29.09.2017 r. godz. 23.59.

Załączniki:
1. Ogłoszenie
2. Zalącznik nr 1