Status prawny

STATUS PRAWNY PIMR

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, zwany dalej "Instytutem" działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.),
  2. Zarządzenia nr 79/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 27 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych do przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych;,
  3. Zarządzenia nr 48 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 22 marca 1960 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Maszyn Rolniczych oraz nadania statutu Przemysłowemu Instytutowi Maszyn Rolniczych;
  4. Uchwały Nr 603 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia Instytutu Maszyn Rolniczych;
  5. Zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Centralne Biuro Konstrukcyjne Nr 3";
  6. Zalecenia Ministerstwa Przemysłu z 1 stycznia 1946 w sprawie utworzenia Centralnego Biura Konstrukcyjnego Maszyn Rolniczych w Poznaniu i nominacji dla Szefa Biura z dnia 25 marca 1946 r.;
  7. Statutu Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu zatwierdzonego dnia 14.03. 2011 r. przez Ministra Gospodarki.

E-mail: office@pimr.poznan.pl
Telefon: +48 61 87 12 200
Wytworzył:Wiesław Woźniak