Struktura własnościowa

Struktura Własnościowa PIMR

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu jest państwową osobą prawną nadzworowaną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii i posiada status instytutu badawczego.


Szczególna forma własności:
28 Państwowe Jednostki Organizacyjne.


Własność:
112 Własność Państwowych Osób Prawnych.


Wytworzył: Wiesław Woźniak
Data ostatniej zmiany:2016-08-10 09:38