Struktura organizacyjna

Struktura Organizacyjna Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych

Strukturę organizacyjną Instytutu, odpowiadającą przedmiotowi i zakresowi jego działania, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.

Informacje na temat struktury organizacyjnej znajdują się na stronie internetowej Instytutu:

Pliki

(schemat organizacyjny PIMR)

Osoby odpowiedzialne

Wytworzył:Wiesław Woźniak
Data ostatniej zmiany:2018-01-25, 10:12:26