Zespoły Badawcze

  • DZ - Dział Koordynacji Projektów, Promocji i Monitoringu,
  • DC - Zespół Zaawansowanych Metod Wspomagania Projektowania i Badań,
  • BG - Zespół Badań i Rozwoju Urządzeń do Pozyskiwania Energii Odnawialnej, Prac Gospodarskich i Magazynowych,
  • BO - Zespół Badań i Rozwoju Maszyn do Siewu, Nawożenia i Ochrony Roślin,
  • BR - Zespół Badań i Rozwoju Maszyn do Uprawy Gleby i Zbioru Ziemiopłodów,
  • BE - Zespół ds. Energetyki i Dynamiki Maszyn Rolniczych,
  • BS - Zespół Badań i Rozwoju Maszyn i Urządzeń Spożywczych,
  • LB - Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych (certyfikat akredytacji nr AB 190, wydany przez PCA),
  • TT - Zespół Badań i Rozwoju Materiałów Konstrukcyjnych Maszyn Rolniczych,
  • TD - Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej, Ekonomicznej i Normalizacyjnej.

Informacje na temat Zespołów Badawczych znajdują się na stronie internetowej Instytutu:


E-mail: office@pimr.poznan.pl
Telefon: +48 61 87 12 200
Wytworzył:Wiesław Woźniak