Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EURO


- BRAK PRZETARGÓW


Zamówienia z dziedziny nauki


22.03.2019 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 04/03/03/2019/DB/POIR

Przedmiotem zamówienia są: „Komputerowew stanowiska badawcze wraz z systemem operacyjnym oraz systemem archiwizacji danych
w ramach projektu pn. „Prasa i prasoowijarka do zbioru pasz objętościowych w cylindryczne bele z systemem monitorowania i oddziaływania na proces ich tworzenia”, umowa nr: POIR.04.01.04-00-0067/18-00 z dnia 17.12.2018 r.
Kod CPV: 30200000-1
Wartość zamówienia wyrażona w złotych polskich nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro. Nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia winny być składane w terminie do 30.03.2019 r. godz. 23:59 w siedzibie Zamawiającego, ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań lub przesyłane na adres mailowy: ujma@pimr.poznan.pl.

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4
6. Rozstrzygnięcie

15.02.2019 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/02/02/2019/DB/POIR

Przedmiotem zamówienia jest: „Aparat do rejestracji zjawisk szybkozmiennych z akcesoriami.
w ramach projektu pn. „Prasa i prasoowijarka do zbioru pasz objętościowych w cylindryczne bele z systemem monitorowania i oddziaływania na proces ich tworzenia”, umowa nr: POIR.04.01.04-00-0067/18-00 z dnia 17.12.2018 r.
Kod CPV: 38650000-6
Wartość zamówienia wyrażona w złotych polskich nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro. Nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia winny być składane w terminie do 25.02.2019 r. godz. 23:59 w siedzibie Zamawiającego, ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań lub przesyłane na adres mailowy: ujma@pimr.poznan.pl.

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Informacja dodatkowa
4. Rozstrzygnięcie


15.02.2019 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/02/01/2019/DB/POIR

Przedmiotem zamówienia jest: „Mobilne stanowisko badawcze do oceny parametrów pracy urządzenia i układów sterowania
w ramach projektu pn. „Prasa i prasoowijarka do zbioru pasz objętościowych w cylindryczne bele z systemem monitorowania i oddziaływania na proces ich tworzenia”, umowa nr: POIR.04.01.04-00-0067/18-00 z dnia 17.12.2018 r.
Kod CPV: 38000000-5
Wartość zamówienia wyrażona w złotych polskich nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro. Nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia winny być składane w terminie do 22.02.2019 r. godz. 23:59 w siedzibie Zamawiającego, ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań lub przesyłane na adres mailowy: ujma@pimr.poznan.pl.

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4
6. Rozstrzygnięcie


10.10.2018 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/8/10/2018/POIR

Przedmiotem zamówienia są: „Elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie”
w ramach projektu pn. „Typoszereg aktywnych zgrabiarek podbieraczowo-taśmowych z mechatronicznym systemem sterowania zespołami roboczymi i rejestracją plonu”, POIR.04.01.04-00-0048/15 z dnia 09.06.2016r., realizowany w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Kod CPV: 31000000-6
Wartość zamówienia wyrażona w złotych polskich nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro. Nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia winny być składane w terminie do 18.10.2018 r. godz. 23:59 w siedzibie Zamawiającego, ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań lub przesyłane na adres mailowy: ujma@pimr.poznan.pl.

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4
6. Rozstrzygnięcie10.10.2018 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/7/10/2018/POIR

Przedmiotem zamówienia są: „Elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie”
w ramach projektu pn. „Typoszereg aktywnych zgrabiarek podbieraczowo-taśmowych z mechatronicznym systemem sterowania zespołami roboczymi i rejestracją plonu”, POIR.04.01.04-00-0048/15 z dnia 09.06.2016r., realizowany w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Kod CPV: 31000000-6
Wartość zamówienia wyrażona w złotych polskich nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro. Nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia winny być składane w terminie do 18.10.2018 r. godz. 23:59 w siedzibie Zamawiającego, ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań lub przesyłane na adres mailowy: ujma@pimr.poznan.pl.

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4
6. Rozstrzygnięcie


24.08.2018 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/08/2018/BE

Przedmiotem zamówienia jest: usługa pn.: Budowa, montaż oraz uruchomienie, uniwersalnego stanowiska badawczego dla wykonywania badań porównawczych, funkcjonalności i wydajności urządzeń do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł (OZE).
Kod CPV: 44100000-1, Maszyny konstrukcyjne i elementy podobne
Postępowanie realizowane na podstawie przepisu art.4d ust.1.pkt1) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2018 r. do godz. 12.00
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kurierem, dostarczona osobiście pod adres Zamawiającego, ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań
lub przesyłane na adres mailowy: ujma@pimr.poznan.pl.

1. Zapytanie ofertowe
2. Załączniki
3. Rozstrzygnięcie


18.06.2018 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/06/2018/BE/2018

Przedmiotem zamówienia jest: usługa pn.: Użyczenie stanowiska do realizacji przyspieszonych badań trwałościowych 1 kpl. korpusu układu napędowego zamontowanego na ciągniku rolniczym.
Kod CPV: 73110000-6
Postępowanie realizowane na podstawie przepisu art.4d ust.1.pkt1) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2018 r. do godz. 12.00
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kurierem, dostarczona osobiście pod adres Zamawiającego, ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań
lub przesyłane na adres mailowy: ujma@pimr.poznan.pl.

1. Zapytanie ofertowe
2. Załączniki
3. Rozstrzygnięcie


25.05.2018 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/05/2018/BE/2018

Przedmiotem zamówienia jest: usługa pn.: Użyczenie stanowiska do realizacji przyspieszonych badań trwałościowych 2 kpl. korpusów układu napędowego zamontowanych na ciągnikach rolniczych.
Kod CPV: 73110000-6
Postępowanie realizowane na podstawie przepisu art.4d ust.1.pkt1) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin składania ofert upływa w dniu 04.06.2018 r. do godz. 12.00
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kurierem, dostarczona osobiście pod adres Zamawiającego, ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań
lub przesyłane na adres mailowy: ujma@pimr.poznan.pl.

1. Zapytanie ofertowe
2. Załączniki
3. Rozstrzygnięcie


13.02.2018 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/6/02/2018/POIR

Przedmiotem zamówienia są: „Elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie”
w ramach projektu pn. „Typoszereg aktywnych zgrabiarek podbieraczowo-taśmowych z mechatronicznym systemem sterowania zespołami roboczymi i rejestracją plonu”, POIR.04.01.04-00-0048/15 z dnia 09.06.2016r., realizowany w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Kod CPV: 31000000-6
Wartość zamówienia wyrażona w złotych polskich nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro. Nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia winny być składane w terminie do 21.02.2018 r. godz. 23:59 w siedzibie Zamawiającego, ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań lub przesyłane na adres mailowy: ujma@pimr.poznan.pl.

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4
6. Rozstrzygnięcie


12.02.2018 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/5/02/2018/POIR

Przedmiotem zamówienia są: „Elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie”
w ramach projektu pn. „Typoszereg aktywnych zgrabiarek podbieraczowo-taśmowych z mechatronicznym systemem sterowania zespołami roboczymi i rejestracją plonu”, POIR.04.01.04-00-0048/15 z dnia 09.06.2016r., realizowany w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Kod CPV: 31000000-6
Wartość zamówienia wyrażona w złotych polskich nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro. Nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia winny być składane w terminie do 20.02.2018 r. godz. 23:59 w siedzibie Zamawiającego, ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań lub przesyłane na adres mailowy: ujma@pimr.poznan.pl.

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4
6. RozstrzygnięcieZamówienia różne


14.01.2019 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE Nr nr 01/01/2019/EZ

Przedmiotem zamówienia jest „ Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu w 2019 roku” w pełnym zakresie wynikającym z ustawy o radcach prawnych i z ustawy o adwokaturze.
Wartość zamówienia wyrażona w złotych polskich nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro. Postępowanie realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych art.4 pkt 8).
Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia winny być składane w terminie do 22.01.2019 r. godz. 10,00.
Osoba do kontaktu:
J. Ujma 61 8712 268 lub 514796360.

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik 1
3. Załącznik 2
4. Załącznik 3
5. Załącznik 4
6. Rozstrzygnięcie

E-mail: office@pimr.poznan.pl
Telefon: +48 61 87 12 200
Wytworzył:Wiesław Woźniak

aktualizacja:
Odwiedzin na stronie: