Dane pomiarowe stacji meteorologicznej HD2003 na dachu budynku E z godziny 11:54:37 dnia 18-08-2018
Ciśnienie atmosf: 1008.3 mbar; Temperatura: 23.8 °C; Wilgotność: 2.6 %; Prędkość wiatru: 1 m/s; Temp. wewnątrz pomieszczenia 113: 29.6 °C


Stacja meteorologiczna HD2003, od lewej:
stacja z poziomu gruntu, stacja z bliska, urządzenie akwizycji danych


Poniżej znajdują się dane pomiarowe aktualne i archiwalne. Dane można bez ograniczeń pobierać i analizować w celach nie komercyjnych. Używanie danych pomiarowych do zamieszczania w publikacjach naukowych, pracach egzaminacyjnych itp. bez zgody PIMR1) jest niedozwolone. PIMR1) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędne wskazania aparatury pomiarowej, przerwy w rejestracji i interpretację wyników.


Wykresy

Uwaga! Wartości przedstawione na wykresach to wartości średnie w ciągu godziny. Chcąc zobaczyć ostatnią zmierzoną wartość należy przejąć do początku strony. Linię ciągnącą się od punktu do punktu należy traktować jako linię trendu.


Dla prędkości wiatru są podane wartości maksymalne i minimalne w ciągu godziny. Proszę pamiętać, że wyniki na wykresie pochodzą z danych pobieranych co ok. 2,5 minuty.


Aktualne dane pomiarowe

Dane aktualnie zmierzone znajdują się w pliku params.dat. Jest to plik tekstowy, w którym każda wartość pomiarowa jest zapisana w osobnym wierszu. Każdy wiersz jest zakończony znakami #10 i #13 tablicy ASCII. W zamieszczonym poniżej przykładzie pliku params.dat komentarze poprzedzone znakami "//" są tylko w celu opisania znaczenia linii. W pliku pobieranym z serwera komentarze nie występują.
Zapis do pliku odbywa się nie częściej niż co 2.5 minuty ale możliwe są z powodów niezależnych (opóźnienia na sieci LAN) większe przerwy pomiędzy zapisami.

Struktura pliku i przykładowe dane:
06-07-2010	//data pomiaru
10:41:11 //godzina pomiaru
342.5 //Predkosc dzwieku [m/s]
17.8 //Temp. dzwiekiem [°C]
1005.7 //Cisnienie atmosferyczne [mbar]
17.6 //Temperatura [°C]
87.5 //Wilgotnosc [%]
290 //Kompas
0.92 //Predkosc U-V
-0.82 //Predkosc wiatru [m/s]
0.30 //Kierunek
1.27 //Wysokosc
24.5 //Temp. wewnatrz pomieszczenia 113 [°C]Dane pomiarowe z podziałem na miesiące roku

Pliki w popularnym formacie csv (Comma Separated Value). Jest to format tekstowy, który pozwala na analizę danych w arkuszu kalkulacyjnym np. MS Excel ®. Dane pomiarowe i opisy nie są oddzielone przecinkiem tylko znakiem średnika z powodu większej kompatybilności z formatem stosowanym w Excelu®.Pliki można pobrać (zapisz jako ...) lub otworzyć klikając na odnośniku (jeśli jest zainstalowany program obsługujący format csv)

Lista plików:

Rok 2010

data06-2010.csv [16425 B]
data07-2010.csv [1401506 B]
data08-2010.csv [1393302 B]
data09-2010.csv [1340180 B]
data10-2010.csv [1360161 B]
data11-2010.csv [1312453 B]
data12-2010.csv [1347184 B]
Rok 2011

data01-2011.csv [1288435 B]
data02-2011.csv [1244203 B]
data03-2011.csv [1362475 B]
data04-2011.csv [1328124 B]
data05-2011.csv [1384865 B]
data06-2011.csv [793306 B]
data07-2011.csv [1244251 B]
data08-2011.csv [1225191 B]
data09-2011.csv [1080125 B]
data10-2011.csv [1094251 B]
data11-2011.csv [1320821 B]
data12-2011.csv [1339971 B]
Rok 2012

data01-2012.csv [1354966 B]
data02-2012.csv [1162770 B]
data03-2012.csv [1150050 B]
data04-2012.csv [1232458 B]
data05-2012.csv [1230845 B]
data06-2012.csv [1337839 B]
data07-2012.csv [1377064 B]
data08-2012.csv [1245694 B]
data09-2012.csv [1340526 B]
data10-2012.csv [1292663 B]
data11-2012.csv [1273480 B]
data12-2012.csv [1367315 B]
Rok 2013

data01-2013.csv [1370916 B]
data02-2013.csv [1229574 B]
data03-2013.csv [1300535 B]
data04-2013.csv [1301041 B]
data05-2013.csv [1376126 B]
data06-2013.csv [1200168 B]
data07-2013.csv [1074202 B]
data08-2013.csv [723567 B]
data09-2013.csv [1289318 B]
data10-2013.csv [1384402 B]
data11-2013.csv [1149547 B]
data12-2013.csv [858213 B]
Rok 2014

data01-2014.csv [1263807 B]
data02-2014.csv [1223015 B]
data03-2014.csv [1351510 B]
data04-2014.csv [1314009 B]
data05-2014.csv [1050208 B]
data06-2014.csv [1471147 B]
data07-2014.csv [3195939 B]
data08-2014.csv [2811743 B]
data09-2014.csv [3111349 B]
data10-2014.csv [3204738 B]
data11-2014.csv [3075536 B]
data12-2014.csv [3154590 B]
Rok 2015

data01-2015.csv [3136997 B]
data02-2015.csv [2787383 B]
data03-2015.csv [2824376 B]
data04-2015.csv [3053299 B]
data05-2015.csv [3191426 B]
data06-2015.csv [3097002 B]
data07-2015.csv [3198590 B]
data08-2015.csv [3202607 B]
data09-2015.csv [3095212 B]
data10-2015.csv [3183864 B]
data11-2015.csv [3062049 B]
data12-2015.csv [3166836 B]
Rok 2016

data01-2016.csv [3171910 B]
data02-2016.csv [2925374 B]
data03-2016.csv [3135566 B]
data04-2016.csv [3051031 B]
data05-2016.csv [3195901 B]
data06-2016.csv [3106086 B]
data07-2016.csv [3258186 B]
data08-2016.csv [3259819 B]
data09-2016.csv [3154217 B]
data10-2016.csv [3230223 B]
data11-2016.csv [3083342 B]
data12-2016.csv [3197557 B]
Rok 2017

data01-2017.csv [3222372 B]
data02-2017.csv [2894778 B]
data03-2017.csv [3187208 B]
data04-2017.csv [3092018 B]
data05-2017.csv [3250127 B]
data06-2017.csv [3142528 B]
data07-2017.csv [3253883 B]
data08-2017.csv [3261571 B]
data09-2017.csv [3150430 B]
data10-2017.csv [3243994 B]
data11-2017.csv [3084216 B]
data12-2017.csv [3177555 B]
Rok 2018

data01-2018.csv [3196480 B]
data02-2018.csv [2919716 B]
data03-2018.csv [2263137 B]
data04-2018.csv [3117625 B]
data05-2018.csv [1543886 B]
data06-2018.csv [3149545 B]
data07-2018.csv [3262373 B]
data08-2018.csv [1814062 B]

Uwagi do zamieszczonych powyżej danych pomiarowych

Pomiary rozpoczęto w dniu 30-06-2010. Trwają przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Ewentualne braki w danych mogą być spowodowane przerwami w zasilaniu lub przerwami w pracy sieci. Niekompletne dane można zidentyfikować analizując plik csv lub porównując wielkość pliku csv z orientacyjną wielkością danych zbieranych w ciągu doby. Wielkość zgromadzonych danych w ciągu doby wynosi od 90000 B (90 kB) do 103000 B (103 kB). Podany zakres wynika z nierównej ilości znaków zapisywanych w trakcie jednego zapisu. Na ich ilość może mieć wpływ np znak minus, który może wystąpić obok wartości (np. temperatury).


Instrukcje i materiały pomocnicze

 • Instrukcja obsługi i programowania stacji meteorologicznej HD2003: pdf
 • Opis importu pliku w formacie "CSV" do programu OpenOfficeTM Calc: pdf

Zmiany wprowadzone na stronie

 • 25-sierpień-2010
  • Dodano informację w punkcie "Wykresy", że dane godzinowe są uśredniane.
  • Poprawiono sposób odświeżania strony dla przeglądarki IE.
  • Dodano punkt "Instrukcje i materiały pomocnicze"
 • 26-sierpień-2010
  • Poprawiony sposób wyświetlania dni miesiąca po wyborze innego dnia
  • Po samoczynnym przeładowaniu strony wyświetlany jest nadal wykres przypisany do daty wybranej w kalendarzu
 • 28-paĽdziernik-2010
  • Zmiana sposobu wyświetlania strony przy braku zmiennej określającej zawartość strony podczas uruchamiania skryptu
 • 15-listopada-2010
  • Dodano wykres prędkości min i max wiatru w ciągu godziny
 • 22-listopada-2010
  • Ustawiono strefe czasową
  • Dodano "wyjątek" ukazujący się w przypadku konserwacji serwera
 • 12-15 października-2015
  • Dodano zdjęcia przedstawiające m.in. urządzenie akwizycji danych
  • Wprowadzono podział zapisanych plików z danymi na lata
  • Dodano uwagi do zamieszczonych danych pomiarowych
  • Dodano opis importu danych w formacie csv do programu OpenOfficeTM Calc
  • Poprawki w wyględzie strony, w oknie przeglądarki
1)Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, tel. 61 8712200

Uwagi i zapytania proszę kierować na adres: Marcin Opaska e-mail: mo132@tlen.pl