Dane pomiarowe stacji meteorologicznej HD2003 na dachu budynku E z godziny 15:43:49 dnia 11-05-2021
Ciśnienie atmosf: 993.7 mbar; Temperatura: 29.7 °C; Wilgotność: 2.6 %; Prędkość wiatru: 5.63 m/s; Temp. wewnątrz pomieszczenia 113: 22.6 °C


Stacja meteorologiczna HD2003, od lewej:
stacja z poziomu gruntu, stacja z bliska, urządzenie akwizycji danych


Poniżej znajdują się dane pomiarowe aktualne i archiwalne. Dane można bez ograniczeń pobierać i analizować w celach innych niz komercyjne. Używanie danych pomiarowych do zamieszczania w publikacjach naukowych, pracach egzaminacyjnych itp. bez powiadomienia PIMR1) jest niedozwolone. PIMR1) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędne wskazania aparatury pomiarowej, przerwy w rejestracji i interpretację wyników.


Wykresy

Uwaga! Wartości przedstawione na wykresach to wartości średnie w ciągu godziny. Chcąc zobaczyć ostatnią zmierzoną wartość należy przejść do początku strony. Linię ciągnącą się od punktu do punktu należy traktować jako linię trendu.


Dla prędkości wiatru są podane wartości maksymalne i minimalne w ciągu godziny. Proszę pamietać, że wyniki na wykresie pochodzą z danych pobieranych co ok. 2,5 minuty.


Aktualne dane pomiarowe

Dane aktualnie zmierzone znajdują się w pliku params.dat. Jest to plik tekstowy, w którym każda wartość pomiarowa jest zapisana w osobnym wierszu. Każdy wiersz jest zakończony znakami #10 i #13 tablicy ASCII. W zamieszczonym poniżej przykładzie pliku params.dat komentarze poprzedzone znakami "//" są tylko w celu opisania znaczenia linii. W pliku pobieranym z serwera komentarze nie występują.
Zapis do pliku odbywa się nie częściej niż co 2.5 minuty ale możliwe są z powodów niezależnych (opóźnienia na sieci LAN) większe przerwy pomiędzy zapisami.

Struktura pliku i przykładowe dane:
06-07-2010	//data pomiaru
10:41:11 //godzina pomiaru
342.5 //Predkosc dzwieku [m/s]
17.8 //Temp. dzwiekiem [°C]
1005.7 //Cisnienie atmosferyczne [mbar]
17.6 //Temperatura [°C]
87.5 //Wilgotnosc [%]
290 //Kompas
0.92 //Predkosc U-V
-0.82 //Skladnik U - wschod (wsp. kartezjanska) predkosci wiatru [m/s]
0.30 //Skladnik V - polnoc (wsp. kartezjanska) predkosci wiatru [m/s]
1.27 //Skladnik W - os pionowa (wsp. kartezjanska) predkosci wiatru [m/s]
24.5 //Temp. wewnatrz pomieszczenia 113 [°C]Dane pomiarowe z podziałem na miesiące roku

Pliki w popularnym formacie csv (Comma Separated Value). Jest to format tekstowy, który pozwala na analizę danych w arkuszu kalkulacyjnym np. MS Excel ®. Dane pomiarowe i opisy nie są oddzielone przecinkiem tylko znakiem średnika z powodu większej kompatybilności z formatem stosowanym w Excelu®.Pliki można pobrać (zapisz jako ...) lub otworzyć klikając na odnośniku (jeśli jest zainstalowany program obsługujący format csv)

Lista plików:

Rok 2010

data06-2010.csv [16425 B]
data07-2010.csv [1401506 B]
data08-2010.csv [1393302 B]
data09-2010.csv [1340180 B]
data10-2010.csv [1360161 B]
data11-2010.csv [1312453 B]
data12-2010.csv [1347184 B]
Rok 2011

data01-2011.csv [1288435 B]
data02-2011.csv [1244203 B]
data03-2011.csv [1362475 B]
data04-2011.csv [1328124 B]
data05-2011.csv [1384865 B]
data06-2011.csv [793306 B]
data07-2011.csv [1244251 B]
data08-2011.csv [1225191 B]
data09-2011.csv [1080125 B]
data10-2011.csv [1094251 B]
data11-2011.csv [1320821 B]
data12-2011.csv [1339971 B]
Rok 2012

data01-2012.csv [1354966 B]
data02-2012.csv [1162770 B]
data03-2012.csv [1150050 B]
data04-2012.csv [1232458 B]
data05-2012.csv [1230845 B]
data06-2012.csv [1337839 B]
data07-2012.csv [1377064 B]
data08-2012.csv [1245694 B]
data09-2012.csv [1340526 B]
data10-2012.csv [1292663 B]
data11-2012.csv [1273480 B]
data12-2012.csv [1367315 B]
Rok 2013

data01-2013.csv [1370916 B]
data02-2013.csv [1229574 B]
data03-2013.csv [1300535 B]
data04-2013.csv [1301041 B]
data05-2013.csv [1376126 B]
data06-2013.csv [1200168 B]
data07-2013.csv [1074202 B]
data08-2013.csv [723567 B]
data09-2013.csv [1289318 B]
data10-2013.csv [1384402 B]
data11-2013.csv [1149547 B]
data12-2013.csv [858213 B]
Rok 2014

data01-2014.csv [1263807 B]
data02-2014.csv [1223015 B]
data03-2014.csv [1351510 B]
data04-2014.csv [1314009 B]
data05-2014.csv [1050208 B]
data06-2014.csv [1471147 B]
data07-2014.csv [3195939 B]
data08-2014.csv [2811743 B]
data09-2014.csv [3111349 B]
data10-2014.csv [3204738 B]
data11-2014.csv [3075536 B]
data12-2014.csv [3154590 B]
Rok 2015

data01-2015.csv [3136997 B]
data02-2015.csv [2787383 B]
data03-2015.csv [2824376 B]
data04-2015.csv [3053299 B]
data05-2015.csv [3191426 B]
data06-2015.csv [3097002 B]
data07-2015.csv [3198590 B]
data08-2015.csv [3202607 B]
data09-2015.csv [3095212 B]
data10-2015.csv [3183864 B]
data11-2015.csv [3062049 B]
data12-2015.csv [3166836 B]
Rok 2016

data01-2016.csv [3171910 B]
data02-2016.csv [2925374 B]
data03-2016.csv [3135566 B]
data04-2016.csv [3051031 B]
data05-2016.csv [3195901 B]
data06-2016.csv [3106086 B]
data07-2016.csv [3258186 B]
data08-2016.csv [3259819 B]
data09-2016.csv [3154217 B]
data10-2016.csv [3230223 B]
data11-2016.csv [3083342 B]
data12-2016.csv [3197557 B]
Rok 2017

data01-2017.csv [3222372 B]
data02-2017.csv [2894778 B]
data03-2017.csv [3187208 B]
data04-2017.csv [3092018 B]
data05-2017.csv [3250127 B]
data06-2017.csv [3142528 B]
data07-2017.csv [3253883 B]
data08-2017.csv [3261571 B]
data09-2017.csv [3150430 B]
data10-2017.csv [3243994 B]
data11-2017.csv [3084216 B]
data12-2017.csv [3177555 B]
Rok 2018

data01-2018.csv [3196480 B]
data02-2018.csv [2919716 B]
data03-2018.csv [2263137 B]
data04-2018.csv [3117625 B]
data05-2018.csv [1543886 B]
data06-2018.csv [3149545 B]
data07-2018.csv [3262373 B]
data08-2018.csv [3211025 B]
data09-2018.csv [3105690 B]
data10-2018.csv [3182178 B]
data11-2018.csv [3077780 B]
data12-2018.csv [3140809 B]
Rok 2019

data01-2019.csv [2130598 B]
data02-2019.csv [2718997 B]
data03-2019.csv [3126911 B]
data04-2019.csv [3073018 B]
data05-2019.csv [3174039 B]
data06-2019.csv [3104451 B]
data07-2019.csv [3203713 B]
data08-2019.csv [3215647 B]
data09-2019.csv [3100684 B]
data10-2019.csv [3197989 B]
data11-2019.csv [3049183 B]
data12-2019.csv [3125457 B]
Rok 2020

data01-2020.csv [3135079 B]
data02-2020.csv [2918899 B]
data03-2020.csv [1235629 B]
data04-2020.csv [3053958 B]
data05-2020.csv [1080513 B]
data06-2020.csv [2858902 B]
data07-2020.csv [2924869 B]
data08-2020.csv [3209004 B]
data09-2020.csv [3107887 B]
data10-2020.csv [3194762 B]
data11-2020.csv [3072276 B]
data12-2020.csv [3144042 B]
Rok 2021

data01-2021.csv [3148624 B]
data02-2021.csv [2118657 B]
data03-2021.csv [2706119 B]
data04-2021.csv [2710644 B]
data05-2021.csv [618725 B]

Uwagi do zamieszczonych powyżej danych pomiarowych

Pomiary rozpoczęto w dniu 30-06-2010. Trwają przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Ewentualne braki w danych mogą być spowodowane przerwami w zasilaniu lub przerwami w pracy sieci. Niekompletne dane można zidentyfikować analizując plik csv lub porównując wielkość pliku csv z orientacyjną wielkością danych zbieranych w ciągu doby. Wielkość zgromadzonych danych w ciągu doby wynosi od 90000 B (90 kB) do 103000 B (103 kB). Podany zakres wynika z różnej ilości zapisywanych znaków. Na ich ilość może mieć wpływ np znak minus, który może wystąpić obok wartości (np. temperatury).


Przykłady innych implementacji danych pomiarowych zamieszczonych na tej stronie


  Aplikacja na system operacyjny Android:
  zrzut ekranu ze smartfona, aplikacja na etapie edycji kodu i interfejsu użytkownika oraz testowania za pomocą symulatora programowego  Aplikacja wykonana w języku programowania C#.
  Wykorzystano kontrolkę ActiveX, która użyta została wielokrotnie także w przykładach przedstawionych niżej  Aplikacja wykonana z użyciem programu LabView i języku G.
  Wykorzystano specjalnie przygotowaną do użycia w wielu aplikacjach na system Microsoft kontrolkę ActiveX.  Aplikacja wykonana z użyciem programu Vijeo Citect
  Aplikacja wykorzystuje kontrolkę ActiveX. Oprogamowanie Vijeo Citect służy do wizualizacji i zarządzania procesami przemysłowymi. W tym przykładzie wykorzystano oprogramowanie do troszkę innego celu. Zamiarem była wizualizacja procesów zachodzących wewnątrz inteligentnego domu i jego otoczeniu.  Strona WWW wykonana z użyciem skryptów ASP NET
  Widoczna kontrolka ActiveX. Na prawym zdjęciu widoczne kontrolki do wyboru danych z kalendarza. W przykładzie użyto dwóch metod dostępu do danych: poprzez kontrolke ActiveX i bezpośrednio przy uzyciu skryptów ASP.


  Widoczna w czterech przykładach kontrolka ActiveX pozwala na łatwe przedstawienie podstawowych informacji pobieranych z serwera. Jednak wykorzystanie danych nie musi ograniczać sie jedynie do zamieszczenia kontrolki. Można pobierać dane bezpośrednio i budować własne przebiegi na ich podstawie.

Instrukcje i materiały pomocnicze

 • Instrukcja obsługi i programowania stacji meteorologicznej HD2003: pdf
 • Opis importu pliku w formacie "CSV" do programu OpenOfficeTM Calc: pdf

Zmiany wprowadzone na stronie

 • 9-października-2018
  • Poprawiony opis pliku params.dat
  • Dodano przykłady implementacji danych pomiarowych
  • Zmieniono email kontaktowy do autora
 • 12-15 października-2015
  • Dodano zdjęcia przedstawiające m.in. urządzenie akwizycji danych
  • Wprowadzono podział zapisanych plików z danymi na lata
  • Dodano uwagi do zamieszczonych danych pomiarowych
  • Dodano opis importu danych w formacie csv do programu OpenOfficeTM Calc
  • Poprawki w wyglądzie strony, w oknie przeglądarki
 • 22-listopada-2010
  • Ustawiono strefe czasową
  • Dodano "wyjątek" ukazujący się w przypadku konserwacji serwera
 • 15-listopada-2010
  • Dodano wykres prędkości min i max wiatru w ciągu godziny
 • 28-październik-2010
  • Zmiana sposobu wyświetlania strony przy braku zmiennej określającej zawartość strony podczas uruchamiania skryptu
 • 26-sierpień-2010
  • Poprawiony sposób wyświetlania dni miesiąca po wyborze innego dnia
  • Po samoczynnym przeładowaniu strony wyświetlany jest nadal wykres przypisany do daty wybranej w kalendarzu
 • 25-sierpień-2010
  • Dodano informację w punkcie "Wykresy", że dane godzinowe są uśredniane.
  • Poprawiono sposób odświeżania strony dla przeglądarki IE.
  • Dodano punkt "Instrukcje i materiały pomocnicze"
1)Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, tel. 61 8712200

Uwagi i zapytania proszę kierować na adres: Marcin Opaska e-mail: opaska@pimr.poznan.pl