wersja polska english version

 

 

Polska Sekcja Europejskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej

 

 

 

Do Polskiej Sekcji Europejskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej należy ponad 40 członków, naukowców zatrudnionych w uczelniach i instytutach badawczych w Polsce.

 

Głównymi celami Polskiej Sekcji EurAgEng są:

- Promowanie wiedzy technicznej

- Promowanie naukowych i technicznych osiągnięć w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie

- Inicjowanie współpracy krajowej i międzynarodowej

 

Działania obejmują:

- Nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy instytutami naukowymi, uczelniami, producentami maszyn i urządzeń w sektorach: rolniczym, leśnym, przemysłu spożywczego

- Przekazywania informacji dla członków Polskiej Sekcji EurAgEng o konferencjach, wystawach itp.

 

Informacja dotycząca członków Zarządu Polskiej Sekcji EurAgEng:

Prezes Polskiej Sekcji EurAgEng

dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof.nadzw.

PIMR - Industrial Institute of Agricultural Engineering

ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, Polska

E-mail: tadek@pimr.eu

 

Sekretarz Polskiej Sekcji EugAgEng

dr inż. Adam Dubowski

PIMR - Industrial Institute of Agricultural Engineering

ul. Starolecka 31, 60-963 Poznan, Poland

E-mail: ad@pimr.eu, Mobile phone: +48 601 453 602

 

 

Links:

PIMR - http://www.pimr.eu/english.html

EurAgEng home page: http://eurageng.eu