Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

 

Czasopismo naukowe Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, Poznań

Kwartalnik

Wersja pierwotna czasopisma: papierowa

 

Redaktorzy językowi:

Justyna Pawłowska, Instytut Technologii Drewna, j_pawlowska@itd.poznan.pl

John E. Morrison, Jr., ASAE Member Engineer, morrison@mounet.com

Semyon Ivanov, Latvia Academy of Agricultural and Forestry Sciences, lmzn@lza.lv

Vadim O. Kitikov, SPC NAS of Belarus for Agricultural Mechanization, belagromech@tut.by

 

Redaktor statystyczny:

Ryszard Grzechowiak, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, rysiek@pimr.poznan.pl

 

Redaktorzy tematyczni:

Adam Krysztofiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, akrysz@up.poznan.pl

Henryk Kaźmierczak, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, kazmhenr@pimr.poznan.pl

Zbyszek Zbytek, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, zbytek@pimr.poznan.pl

 

Procedura recenzowania (pdf)

Procedura recenzowania czasopism PIMR jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/307f933b1a75d6705a4406d5452d6dbf.pdf

 

Arkusz recenzji (pdf)

 

Lista recenzentów 2010 (pdf)

Lista recenzentów 2011 (pdf)

Lista recenzentów 2012 (pdf)

Lista recenzentów 2013 (pdf)

Lista recenzentów 2014 (pdf)

Lista recenzentów 2015 (pdf)

Lista recenzentów 2016 (pdf)

Lista recenzentów 2017 (pdf)

 

Wskazówki edytorskie dla Autorów (pdf)

 

Etyka wydawnicza.

Procedura zabezpieczająca przed zjawiskiem ghostwriting (pdf)

Oświadczenie (pdf)

 

COPE – Committee for Publication Ethics

A Short Guide to Ethical Editing for New Editors

http://publicationethics.org/files/short%20guide%20to%20ethical%20editing%20for%20new%20editors.pdf

 

Wskazówki EASE dla autorów i tłumaczy artykułów naukowych publikowanych w języku angielskim

http://www.ease.org.uk/pdfguidelines/AuthorGuidelinesHighRes.pdf

http://www.ease.org.uk/publications/author-guidelines

http://ijpm.mui.ac.ir/index.php/ijpm/pages/view/guidelines

 

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach danych:

AGRIS-FAO http://agris.fao.org/

BazTech http://baztech.icm.edu.pl/

CABI http://www.cabi.org/

 

 

© 2018 - Wieslaw Wozniak, PIMR - TD