wersja polska english version

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU

 

  Instytut od 1946 roku prowadzi prace badawczo - rozwojowe tworzące postęp techniczny w zakresie maszyn i ciągników rolniczych, wdraża wyniki badań do praktyki gospodarczej, współpracuje z innymi instytutami, uczelniami oraz przemysłem w kraju i za granicą, projektuje i bada zestawy maszyn do nowych technologii rolnych, jak również doskonali jakość produkowanych już maszyn oraz ich elementów.

budowa maszyn, technika rolnicza, eksploatacja, wibroakustyka, diagnostyka maszyn i systemów, bezpieczeństwo, przetwórstwo tworzyw naturalnych i sztucznych, a także badania w zakresie: ekologii, energetyki, automatyki, środków transportu i metod komputerowych, ochrona przed korozją, bezpieczeństwa i ocen zgodności.

zmniejszeniem zużycia energii w eksploatacji maszyn, ograniczeniem wpływu maszyn i urządzeń na dewastację środowiska naturalnego i zagrożenia zdrowia, zmniejszeniem strat płodów rolnych przy zbiorze, przetwórstwie i przechowalnictwie, niekonwencjonalnymi źródłami energii, techniką satelitarną dla potrzeb precyzyjnego rolnictwa, komputerowej analizy konstrukcji, optymalizacją doboru tworzyw sztucznych i metalowych na elementy konstrukcyjne i robocze maszyn i urządzeń rolniczych, rozwojem systemów komputerowego projektowania i diagnozowania maszyn oraz systemu informacyjnego dla potrzeb techniki rolniczej, w tym banków danych dotyczących klasyfikacji maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych (SWW oraz PKWiU).

Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji: prowadzi badania maszyn dla potrzeb oceny zgodności w celu wystawienia deklaracji zgodności WE (CE) oraz dobrowolnej certyfikacji na znak bezpieczeństwa "B", a także dla innych celów.
PIMR jest członkiem Europejskiej Sieci Badawczej Maszyn Rolniczych
ENTAM oraz Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

W ostatnich pięciu latach PIMR zrealizował blisko 60 tematów badawczych i konstrukcyjnych związanych z techniką rolniczą m. in. projekty europejskie, projekty rozwojowe, projekty celowe, projekty z Programu Badań Stosowanych, projekty z Programu INNOTECH, Patent Plus i DEMONSTRATOR.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE:

 • Technologia i nowej generacji urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych - (Kierownik zespołu opracowującego: Janusz Rutkowski, janusz@pimr.poznan.pl).
 • Zintegrowana technologia ochrony obszarów wodno-błotnych przed sukcesją roślinności powodującej degradację środowiska przyrodniczego - (Kierownik zespołu opracowującego: dr inż. Krzysztof Zembrowski, zembrowski@pimr.poznan.pl).
 • Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa - (Kierownik zespołu opracowującego: Zbyszek Zbytek, zbytek@pimr.poznan.pl).
 • EUROPRUNING - pracowanie i wdrożenie nowego, nie istniejącego dotychczas, łańcucha logistycznego dla biomasy z przycinania drzew - (Kierownik zespołu opracowującego: Paweł Frąckowiak, pawfrac@pimr.poznan.pl.
 • AGROIT - Increasing the efficiency of farming through on open standards based AgroIT platform - (Kierownik zespołu opracowującego: Julia Gościańska-Łowińska, julia.goscianska@pimr.poznan.pl.
TECHNOLOGIE, MASZYNY I URZĄDZENIA OPRACOWANE W PIMR:

 • Rodzina pojazdów specjalistycznych do prowadzenia zabiegów renowacyjnych i ochronnych w środowisku wodno - błotnym - (Koordynator prac w PIMR: Zembrowski Krzysztof, zembrowski@pimr.poznan.pl, Rutkowski Janusz, janusz@pimr.poznan.pl)
 • Agregat uprawowo siewny z mechatronicznym układem sterowania umożliwiającym zwiększenie prędkości roboczej i podwyższenie dokładności wysiewu - (Koordynator prac w PIMR: Szczepaniak Jan, janek@pimr.poznan.pl)
 • Niskonakładowy i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy - (Koordynator prac w PIMR: Szczepaniak Jan, janek@pimr.poznan.pl)
 • Nowa technologia i model funkcjonaln maszyny do rekultywacji pól po uprawie wierzby energetycznej - (Koordynator prac w PIMR: Adamczyk Florian, adamczyk@pimr.poznan.pl)
 • Innowacyjny układ oczyszczania spalin z cząstek stałych do pojazdów pozadrogowych wspomaganego przez sturbulizowanie przepływu oraz nanometryczny materiał katalityczny - (Koordynator prac w PIMR: Weymann Sylwester, weymann@pimr.poznan.pl)
 • Autonomiczny robot polowy do siewu i pielęgnacji upraw szerokorzędowych - (Koordynator prac w PIMR: Szczepaniak Jan, janek@pimr.poznan.pl)
NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA od 2014 roku:

Międzynarodowe Targi Poznańskie Innowacje - Technologie - Maszyny Nauka dla Gospodarki 2015, Poznań:
 • Złoty Medal MTP 2015 - "Technologia i nowej generacji wielomodułowa maszyna do ochrony obszarów wodno-błotnych"
 • Złotym Medalem MTP 2015 - "Technologia i nowej generacji urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych"
Międzynarodowe Targi Poznańskie GreenPOWER 2015, Poznań:
 • Złoty Medal MTP 2015 - "Maszyna zagregowana z ciągnikiem rolniczym do zbierania i zwijania materiału drzewnego pozostałego po ścince, gałęzi, odrostów drzew i krzewów, jako biomasy na cele energetyczne"
63. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii Brussels Innova 2014, Bruksela
 • Złoty Medal z wyróżnieniem Brussels Eureka i specjalną nagrodą Medalem Ministerstwa Edukacji Rumunii - "Maszyna zagregowana z ciągnikiem rolniczym do zbierania i zwijania materiału drzewnego pozostałego po ścince, gałęzi, odrostów drzew i krzewów, jako biomasy na cele energetyczne"
 • Srebrny medal Brussels Eureka - "Modułowy multiplatformowy system przechowywania pojazdów samochodowych w miastach"
VII Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2014, Moskwa
 • Złoty Medal - "Technologia i nowej generacji wielomodułowa maszyna do ochrony obszarów wodno-błotnych",
8. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2014
 • Złoty medal z wyróżnieniem - "Modułowy multiplatformowy system przechowywania pojazdów samochodowych w miastach"
 • Złoty medal - "Maszyna zagregowana z ciągnikiem rolniczym do zbierania i zwijania materiału drzewnego pozostałego po ścince, gałęzi, odrostów drzew i krzewów, jako biomasy na cele energetyczne"
NAJWAŻNIEJSZE PATENTY (2014-2015 r.)

 1. "Sposób monitorowania oprysku polegający na wykrywaniu w atmosferze obecności substancji chemicznych w postaci wodnych aerozoli i układ do stosowania tego sposobu" (2014), Pat. 219 266, Twórcy: Sobkowiak B., Gallewicz W., Maziejuk M., Ziętek S., Pawłowski T., Popławski Z.
 2. "Urządzenie do wytwarzania wysoko zagęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i/lub łodygowych , zwłaszcza zaczepiane na ciągniku" (2014), Pat. 219 099, Twórcy: Frąckowiak P., Adamczyk F., Jankowiak S., Pawłowski T., Szczepaniak J., Krupnik J.,
 3. "Sposób spalania biomasy zwłaszcza słomy i urządzenie do stosowania tego sposobu"(2014), Pat. 219 388, Twórcy: Frąckowiak P., Jankowiak S., Krupnik J., Raczyński L.,
 4. "Maszyna do zbioru, wiązania i układania snopów wikliny plecionkarskiej" (2014), P. 400 685, Twórcy: Frąckowiak P., Wąchalski G., Adamczyk F.
 5. "Sposób przemieszczania bel słomy. Adapter do przemieszczania bel słomy" (2014), Pat. 220 683, Dubowski A., Zembrowski K., Pawłowski T., Karbowski., Rakowicz A.
 6. "Adapter bel biomasy do sprzęgania i przetaczania ich po grząskim gruncie, zwłaszcza na terenach parków narodowych i krajobrazowych" (2014), P. 398 040, Twórcy: Dubowski A., Zembrowski K., Potrykowska A., Wojniłowicz Ł.
 

ostatnia aktualizacja 12.09.2016 r.