inowacyjna
 

Tytuł projektu:

Technologia i nowej generacji urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych

Numer projektu:

WND-POIG.01.03.01-00-165/09

Okres realizacji:

01.10.2009 – 30.06.2015 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie technologii mechanicznego kształtowania rowów i kanałów melioracyjnych w celu ich udrożnienia, przy pomocy opracowanego w ramach projektu wielozadaniowego urządzenia roboczego. Urządzenie będzie jednostką samobieżną, mogącą się poruszać wewnątrz rowu, niezależnie od stanu jego zaniedbania i będzie wyposażone w zespoły robocze do koszenia traw i trzcin, wygrabiania pokosu, odmulania dna, kopania i wygarniania ziemi oraz urządzenia pomocnicze do karczowania krzewów, korzeni w dnie cieków, podcinania gałęzi drzew, odzyskiwania drewna na opał, czyszczenia przepustów drogowych lub ich odbudowy i in. Ilość operacji technologicznych, zakres stosowania oraz sposób wykonania urządzeń technologicznych (konstrukcja i napęd) tworzą rezultaty projektu.

    W ramach projektu opracowano zarys nowej technologii renowacji cieków wodnych i wyszczególniono wymagane operacje oraz sposób ich realizacji. Zaplanowano wykonanie stanowisk doświadczalnych, m. in. w celu weryfikacji układu jezdnego nowego urządzenia wielozadaniowego. W ramach projektu zostanie wykonany w pełni funkcjonalny prototyp urządzenia wielozadaniowego, ze wszystkimi urządzeniami roboczymi, a w ostatnim roku projektu zostaną przeprowadzone obszerne badania prototypu, które pozwolą zweryfikować przyjęte założenia konstrukcyjne i technologiczne oraz pozwolą określić wydajność nowej technologii.