wersja polska english version

Projektowanie i badanie maszyn i urządzeń rolniczych przy zastosowaniu nowoczesnych technik komputerowych,

Modelowanie i badanie struktury maszyn w aspekcie kinematyki, naprężeń i odkształceń przy zastosowaniu systemów CAD-3D,

Prowadzenie szkoleń obejmujących nowoczesne komputerowe techniki projektowania, badania i bezpieczeństwo maszyn,

Sporządzanie wielopunktowych charakterystyk obciążeń dynamicznych podczas polowej eksploatacji maszyn,

Modelowanie i optymalizacja własności dynamicznych oraz diagnostyka wibroakustyczna maszyn i zespołów, przy zastosowaniu eksperymentalnej analizy modalnej,

Inżynieria materiałowa, diagnostyka i dobór materiałów dla sprzętu rolniczego ze szczególnym uwzględnieniem polimerów i powłok ochronnych,

Wytwarzanie elementów z polimerów,

Opracowywanie i wykonawstwo urządzeń elektronicznych do monitorowania, nadzorowania i sterowania pracą urządzeń mechanicznych,  zobacz więcej informacji...

Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji: prowadzi badania maszyn dla potrzeb oceny zgodności w celu wystawienia deklaracji zgodności WE (CE) oraz dobrowolnej certyfikacji na znak bezpieczeństwa "B", a także dla innych celów.
PIMR jest członkiem Europejskiej Sieci Badawczej Maszyn Rolniczych
ENTAM oraz Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Badania zużycia paliwa pojazdów silnikowych,

Badania polowe i eksploatacyjne maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych i leśnych,

Opracowania dokumentacji zgodności, w tym analiza i ocena ryzyka w zakresie dyrektywy maszynowej i dyrektywy niskonapięciowej UE,

Badania opryskiwaczy przez Autoryzowaną Stację Kontroli Opryskiwaczy,

Ocena sprzętu badawczego używanego w stacjach kontroli opryskiwaczy zgodnie z wymaganiami GIOR,

Ekspertyzy techniczne i ekonomiczne,

Badania i postępowanie związane z wyróżnieniem przez PIMR znakiem "WYRÓB NA MEDAL" maszyn i urządzeń rolniczych o wysokich walorach użytkowych,

Badania marketingowe związane z rynkiem sprzętu rolniczego,

Informacja naukowa, techniczna i ekonomiczna,

Wynalazczość i badania patentowe,

Prowadzenie banków danych dotyczących klasyfikacji maszyn rolniczych i leśnych w zakresie SWW i PKWiU,

Współpraca z systemami informatycznymi dla potrzeb informacji o technice rolniczej,

Prace normalizacyjne,

Staże naukowo-badawcze oraz szkolenie kadr inżynieryjno-technicznych,

Organizowanie wystawiennictwa na Międzynarodowych Targach Poznańskich i Międzynarodowych Targach Rolniczych POLAGRA-FARM.

 

© 2010 PIMR - TD