DYREKCJA

DB+DN

Dyrektor
Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
Z-ca Dyr. ds. Naukowych

dr hab. inż. Jan SZCZEPANIAK, prof. nadzw.

Tel.: 61-8712-222

e-mail: office@pimr.poznan.pl

DR

Główny Księgowy

mgr Dagmara MILEWSKA

Tel.: 61-8712-200; 61-8712-215

e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

|Rada Naukowa| |Zespoły badawcze|   |Inne jednostki organizacyjne|