DYREKCJA

DN

Dyrektor
Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych

dr inż. Julia GOŚCIAŃSKA-ŁOWIŃSKA

Tel.: 61-8712-222

e-mail: office@pimr.poznan.pl

DB

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. inż. Jan SZCZEPANIAK, prof. PIMR

Tel.: 61-8712-222

e-mail: janek@pimr.poznan.pl

DR

Główny Księgowy

mgr Dagmara MILEWSKA

Tel.: 61-8712-200; 61-8712-215

e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

|Rada Naukowa| |Zespoły badawcze|   |Inne jednostki organizacyjne|