Sukcesy Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych – okres 2013 - 2016

 

Opracowanie i wdrożenie nowego, nieistniejącego dotychczas łańcucha logistycznego dla biomasy pozyskiwanej z przycinki drzew – projekt EUROPRUNING

 

Maszyna zagregowana z ciągnikiem rolniczym do zbierania i zwijania materiału drzewnego pozostałego po ścince gałęzi, odrostów drzew i krzewów, jako biomasy na cele energetyczne


Opracowanie autonomicznej technologii transportu biomasy pozyskiwanej na chronionych obszarach wodno-błotnych

 

Innowacyjny autonomiczny pojazd do odbioru skoszonej biomasy i jej transportu do miejsca przetworzenia


Skonstruowanie autonomicznego, wieloczynnościowego robota polowego do siewu i pielęgnacji upraw szeroko rzędowych


Zestaw nowatorskich maszyn do prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających na obszarach cennych przyrodniczo tj.:

 

-  wielofunkcyjny kombajn ziemny do regeneracji rowów odwadniających                              

-  pływająco-brodząca maszyna na podwoziu gąsienicowym do wycinania i usuwania roślinności inwazyjnej na terenach wodnych i bagiennych

-  wieloczłonowy pojazd do podbierania i wywożenia biomasy z terenów wodno-błotnych celem jej utylizacji na cele energetyczne


Opracowanie innowacyjnego systemu zaprawiania nasion z wykorzystaniem technologii ICT


Duża liczba wdrożeń w MSP, nawiązanie i rozwój współpracy z dużymi przedsiębiorstwami krajowymi m.in. URSUS, SIPMA, SaMasz, Wielton, Kongskilde, Unia Group


Stacjonarna i mobilna maszyna do innowacyjnej w skali światowej technologii zagęszczania biomasy metodą zwijania materiałów słomiastych


Wielofunkcyjne urządzenie do sterylizacji produktów w procesach przetwórstwa żywności