d. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej

‑ SIMP rok zał. 1954

 

Technika Rolnicza

‑ HORTPRESS Sp. z o.o. rok zał. 1951

ISSN 1732-1719


 

W NUMERZE:

Sukcesy polskich wynalazców na 57. Targach Wynalczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "BRUSSELS INNOVA 2008" - Ryszard Chmielewski

Charakterystyka oleju rzepakowego jako paliwa do zasilania ciągnikowych silników z zapłonem samoczynnym - Krzysztof Pilarski

XV Międzynarodowe Targi Leśne KWF w Tagung (Niemcy) - Roman Wojtkowiak, Hubert Kawalec

Pozyskiwanie drewna z obszarów poklęskowych - czynniki ryzyka i sposoby zwiększania bezpieczeństwa pracy – Jacek Brzózko

Hydrauliczne urządzenie do formowania minisilosów - Aleksander Lisowski, Krzysztof Kostyra, Jacek Klonowski, Leszek Kotecki

Parametry procesu kompostowania - Krzysztof Pilarski, Agnieszka Pilarska

Przegląd maszyn do wysiewu nawozów mineralnych - Czesław Waszkiewicz, Paweł Kacprzak

Ocena zgodności kolektorów słonecznych - Eugeniusz Szajba, Barbara Paczuska

Możliwości wykorzystania pomiaru temperatury układu tnącego w analizie sprawności pracy pilarki spalinowej - Adam Maciak

Nowości - Józef Kobylarz

Z żałobnej karty - Zygmunt Timm

 

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 

 

 

 

Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62      e-mail: office@pimr. poznan. pl      Internet http://www.pimr.poznan.pl

 

REDAGUJE ZESPÓŁ:

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA: prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62          e-mail: office@pimr. poznan. pl

 

 

CENA PRENUMERATY ROCZNEJ: 60,00 PLN, cena 1 egz.: 10,00 PLN.

NAKŁAD: min 1000 egz.