OKŁADKA nr 3/2017

strona 1

strona 1


strona 2

strona 2


strona 3

strona 3


strona 4

strona 4


W NUMERZE:

Rozwiązania konstrukcyjne nowoczesnych przyczep zbierających. Część 2. - Tadeusz Sęk, Paweł Sęk

Możliwości wykorzystania biomasy stałej. Część 2. Sposoby określania potencjału biomasy stałej i doboru maszyn do jej zbioru - Zbyszek Zbytek, Florian Adamczyk

Możliwości poprawy bilansu energetycznego i ekonomicznego biogazowni rolniczej - Kamil Kozłowski, Andrzej Lewicki, Maria Cieślik, Damian Janczak, Wojciech Czekała, Anna Smurzyńska, Michał Brzoski

Strategia serwisowania maszyn rolniczych - Zenon Grześ, Piotr Rybacki, Ireneusz Kowalik

Stan wyposażenia gospodarstw rolnych w ładowacze samojezdne - Andrzej Osuch, Piotr Rybacki, Ewa Osuch

Zespoły tnące w kosiarkach automatycznych do pielęgnacji trawników - badania stopnia rozdrobnienia ściętej trawy - Edmund Dulcet, Jerzy Kaszkowiak, Sylwester Borowski, Rokasna Rama, Robert Bujaczek

Przegląd rozwiązań zgrabiarek podbieraczowo-taśmowych o dużych szerokościach roboczych - Antoni Stolarski, Andrzej Panasiuk, Radosław Sokołowski, Jan Szczepaniak, Tomasz Szulc

Wyciągacze kamieni z pól uprawnych - Jan Kamiński, Aleksander Lisowski, Jarosław Chlebowski, Michał Sypuła, Tomasz Nowakowski

 

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych - 6 pkt.

 

 

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, zdjęcia: PRONAR Sp. z o.o., Narew

 

Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62      e-mail: office@pimr. poznan. pl      Internet http://www.pimr.poznan.pl

 

REDAGUJE ZESPÓŁ:

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), dr inż. Tadeusz Pawlicki - prof. nadzw. (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.RADA NAUKOWA: prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semjons Ivanovs, Łotwa;
dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr hab. inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr inż. Miho Mihov, Bułgaria; prof. dr John E. Morrison, Jr., USA;
prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. +48 61 87 12 200          fax +48 61 879 32 62          e-mail: office@pimr. poznan. pl

 

 

CENA PRENUMERATY ROCZNEJ: 60,00 PLN, cena 1 egz.: 10,00 PLN.

NAKŁAD: min 1000 egz.