OKŁADKA nr 3/2018

strona 1

strona 1


strona 2

strona 2


strona 3

strona 3


strona 4

strona 4


W NUMERZE:

Profesor Czesław Waszkiewicz uhonorowany tytułem doktora honoris causa SGGW w Warszawie

Wykład prof. dr. hab. inż. Czesława Waszkiewicza z okazji nadania mu tutułu doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uprawa roli a gospodarka wodna gleby - Włodzimierz Talarczyk, Łukasz Łowiński

Maszyny i urządzenia do aeracji i wentylacji trawników - Józef Fleszar, Edmund Dulcet, Sylwester Borowski, Robert Bujaczek, Jerzy Kaszkowiak

Ziarbit MOBILE - aplikacja wspomagająca proces suszenia i przechowywania ziarna zbóż - Karol Durczak, Jerzy Weres, Piotr Jurek

Uszkodzenia układu smarowania silników ciągników rolniczych a skuteczność systemu diagnostyki pokładowej - Zdzisław Chomik, Piotr Łagowski

Potrzeba organizacji systemu regeneracji części w krajowym systemie obsługi rolnictwa - Wiesław Tomczyk

 

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych - 6 pkt.

 

 

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, na okładce: Uniwersalny aparat próżniowt z funkcją odzysku aromatu - SPOMASZ PLESZEW

 

Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62      e-mail: office@pimr. poznan. pl      Internet http://www.pimr.poznan.pl

 

REDAGUJE ZESPÓŁ:

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), dr inż. Tadeusz Pawlicki - prof. nadzw. (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.RADA NAUKOWA: prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semjons Ivanovs, Łotwa; prof. dr inż. Miho Mihov, Bułgaria;
prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Leszek Powierża, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw., Polska; dr Wesley Clint Hoffmann, USA; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. +48 61 87 12 200          fax +48 61 879 32 62          e-mail: office@pimr. poznan. pl