OKŁADKA nr 4/2011

strona 1

strona 1


strona 2

strona 2


strona 3

strona 3


strona 4

strona 4


W NUMERZE:

Analiza wypadkowości w polskim rolnictwie - Czesław Waszkiewicz, Andrzej Mandes

Tendencje w budowie samojezdnych kombajnów do zbioru zielonych warzyw stączkowych - Adam Węgrzyn, Norbert Leszczyński

Aplikatory ciekłych dodatków ułatwiających zakiszanie pasz - Robert Bujaczek, Edmund Ducelt

Nożowe głowice ścinkowe mocowane na wysięgnikach - Norbert Leszczyński

Wykorzystanie modeli regresyjnych do prognozowania godzinowego zapotrzebowania na energię elektryczną w zakładzie przemysłu rolno-spożywczego - Krzysztof Nęcka

Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej przy doborze źródła ciepła dla budynku mieszkalnego - Tomasz Szul

Ceny używanych ciągników rolniczych a ich wiek i podstawowe parametry techniczne - Edmund Lorencewicz

Kształtowanie środowiska w oborach wolnostanowiskowych w aspekcie mikroklimatu - Grzegorz Fiedorowicz, Witold Jan Wardal

Sposoby zapobiegania znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegów ochrony roślin - Edmund Kamiński, Igor S. Kruk

Mobilna aplikacja do obliczania ilości preparatu i wody podczas przygotowania cieczy roboczej - Zbigniew Czaczyk

 

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych - 6 pkt.

 

 

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, zdjęcie na okładce: Zbyszek Zbytek

 

Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62      e-mail: office@pimr. poznan. pl      Internet http://www.pimr.poznan.pl

 

REDAGUJE ZESPÓŁ:

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), dr inż. Tadeusz Pawlicki - prof. nadzw. (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kośmicki (przew.), dr inż. Tadeusz Pawłowski (z-ca przew.),
prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski, dr hab. inż. Włodzimierz Kęska - prof. nadzw., prof. dr hab. Tadeusz Rawa,
dr hab. inż. Jan Szczepaniak - prof nadzw., prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik.

ADRES REDAKCJI: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62          e-mail: office@pimr. poznan. pl

 

 

CENA PRENUMERATY ROCZNEJ: 60,00 PLN, cena 1 egz.: 10,00 PLN.

NAKŁAD: min 1000 egz.