OKŁADKA nr 4/2015

strona 1

strona 1


strona 2

strona 2


strona 3

strona 3


strona 4

strona 4


W NUMERZE:

Wiedza jako podstawowy stymulator innowacyjności i postępu - Adam Górski

Zużycie materiałów eksploatacyjnych w procesie pozyskiwania drewna i przy pracach odnowieniowych - Zenon Pilarek, Roman Wojtkowiak, Krzysztof Zembrowski, Jakub Jakubowski, Mateusz Warkocz

Wpływ przejazdów skidera LKT 81 TURBO na zwięzłość gleby - Roman Wojtkowiak, Mirosław Nowiński, Krzysztof Zembrowski, Hubert Kawalec, Jakub Jakubowski

Chwytaki zrywkowe do pozyskiwania drewna ciągnikiem rolniczym - Norbert Leszczyński Adam Węgrzyn, Andrzej Kuranc, Paweł Krzaczek

Transport ziarna rurociągiem pneumatycznym z wykorzystaniem wielostopniowych osiowych wzmacniaczy strumienia powietrza - Konrad Włodarczyk, Łukasz Gierz

Zgrabiarki podbieraczowo-przenośnikowe - Stanisław Gach, Kamil Biedrzycki

Próby technologiczne napawania elementów technicznych metodą Laser Metal Deposition (LMD) - Marek Gościański, Bartłomiej Dudziak

 

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych - 4 pkt.

 

 

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62      e-mail: office@pimr. poznan. pl      Internet http://www.pimr.poznan.pl

 

REDAGUJE ZESPÓŁ:

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), dr inż. Tadeusz Pawlicki - prof. nadzw. (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.RADA NAUKOWA: prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyons
Ivanovs, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. +48 61 87 12 200          fax +48 61 879 32 62          e-mail: office@pimr. poznan. pl

 

 

CENA PRENUMERATY ROCZNEJ: 60,00 PLN, cena 1 egz.: 10,00 PLN.

NAKŁAD: min 1000 egz.