OKŁADKA nr 4/2016

strona 1

strona 1


strona 2

strona 2


strona3

strona 3


strona 4

strona 4


W NUMERZE:

Poprawa bezpieczeństwa maszyn i urzadzeń rolniczych jednym z istotnych czynników unowocześniania i rozwoju polskiego rolnictwa (I) - Jan Radniecki, Dawid Jaworski

Elektryczne napedy ciągników i maszyn rolniczych. Cześć 1 - Sylwester Weymann

Wykorzystanie badań symulacyjnych do określenia budowy mieszadła oleju w zbiorniku rafinacyjnym - Michał Szaroleta, Paweł Frąckowiak, Florian Adamczyk, Grzegorz Wąchalski, Wojciech Golimowski, Barbara Łaska-Zieja

Rowiązania konstrukcyjne w prasach zwijających prezentowanych na targach "POLAGRA-PREMIERY" 2016 - Paweł Sęk

Systemy wysiewu granicznego w rozsiewaczach nawozów mineralnych - Andrzej Osuch, Piotr Rybacki, Ewa Osuch, Julianna Ratajczak

Technicze, ekonomiczne i kulturowe aspekty stosowania pilarek terczowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych - Dariusz Smoliński, Leszek Solecki

Audyt efektywności energetycznej termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Tomasz Szul

Z żałobnej karty

 

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych - 6 pkt.

 

 

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62      e-mail: office@pimr. poznan. pl      Internet http://www.pimr.poznan.pl

 

REDAGUJE ZESPÓŁ:

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), dr inż. Tadeusz Pawlicki - prof. nadzw. (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.RADA NAUKOWA: prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyons
Ivanovs, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr hab. inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. +48 61 87 12 200          fax +48 61 879 32 62          e-mail: office@pimr. poznan. pl

 

 

CENA PRENUMERATY ROCZNEJ: 60,00 PLN, cena 1 egz.: 10,00 PLN.

NAKŁAD: min 1000 egz.