OKŁADKA nr 4/2017

strona 1

strona 1


strona 2

strona 2


strona 3

strona 3


strona 4

strona 4


W NUMERZE:

Przegląd rynku maszyn do pasowej uprawy roli (strip-till) - Tomasz Piechota

Linia technologiczna maszyn do zbioru zielonek na siano firmy Pöttinger - Tadeusz Sęk, Paweł Sęk

Maszyny do zbioru i układania darni trawnikowej - Robert Bujaczek, Edmund Dulcet, Sylwester Borowski, Jerzy Kaszkowiak, Roksana Rama

Kofermantacja w biogazowniach rolniczych - Wojciech Czekała, Michał Brzoski, Damian Janczak, Kamil Kozłowski, Anna Smurzyńska, Dawid Chełkowski, Agnieszka Kwiatkowska

Zastosowanie technik solarnych w suszarnictwie płodów rolnych - Michał Klonowski, Zbyszek Zbytek

Jak tworzyć i efektywnie użytkować agregaty zrywkowe z przyczepą nasiębierną. Część 1. Opis procesu zrywki nasiębiernej z zasady tworzenia agregatu - Jerzy Więsik

Porównawcze badania zużycia stali HARDOX EXTREME w warunkach tarcia suchego. Część 1. - Marek Gościański, Dorota Kapcińska-Popowska, Marcin Dworecki, Paweł Kamiński

Z żałobnej karty

XVI Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka, 19-20 sierpnia 2017 r. w Wilkowicach gm. Lipno - Zbyszek Zbytek

 

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych - 6 pkt.

 

 

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, zdjęcie: CZAJKOWSKI MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o., Golub Dobrzyń

 

Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62      e-mail: office@pimr. poznan. pl      Internet http://www.pimr.poznan.pl

 

REDAGUJE ZESPÓŁ:

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), dr inż. Tadeusz Pawlicki - prof. nadzw. (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.RADA NAUKOWA: prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semjons Ivanovs, Łotwa;
dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr hab. inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr inż. Miho Mihov, Bułgaria; prof. dr John E. Morrison, Jr., USA;
prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. +48 61 87 12 200          fax +48 61 879 32 62          e-mail: office@pimr. poznan. pl

 

 

CENA PRENUMERATY ROCZNEJ: 60,00 PLN, cena 1 egz.: 10,00 PLN.

NAKŁAD: min 1000 egz.