OKŁADKA nr 5/2012

strona 1

strona 1


strona 2

strona 2


strona 4

strona 4


W NUMERZE:

Wyposażenie gospodarstw rolnych w kombajny i silosokombajny w latach 1996-2010 - Arkadiusz Piwowar

Znaczenie promocji uzupełniającej w marketingu ekologicznym - Ewa Korelewska, Krzysztof Woźniak

Wpływ rodzaju surowca roślinnego na odporność brykietów na zrzut grawitacyjny - Andrzej Fiszer, Zbigniew Dworecki

Optymalne technologie pozyskiwania drewna energetycznego z cięć rębnych. Część I. Zrębki energetyczne - Henryk Różański, Krzysztof Jabłoński

Charakterystyka energetyczna obiektów oświatowych na przykładzie wybranej gminy powiatu krakowskiego - Tomasz Szul

Analiza zużycia paliw stałych w gospodarstwach rolnych Wielkopolski - Zbigniew Dworecki, Mariusz Adamski, Andrzej Fiszer, Mariusz Łoboda

Wpływ ilości zaszczepki bakteryjnej na długość rozruchu biogazowni - Krzysztof Pilarski, Kamil Witaszek, Jacek Dach, Damian Janczak, Magdalena Szymańska

Nowe rozwiązania w budowie siewników precyzyjnych. Część I. - Józef Kowalczuk, Janusz Zarajczyk, Dariusz Choszcz, Zbigniew Kaliniewicz, Piotr Markowski

Z żałobnej karty

 

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych - 6 pkt.

 

 

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62      e-mail: office@pimr. poznan. pl      Internet http://www.pimr.poznan.pl

 

REDAGUJE ZESPÓŁ:

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), dr inż. Tadeusz Pawlicki - prof. nadzw. (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.RADA NAUKOWA: prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr hab. inż. Valery O. Dubrovin, Ukraina; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyon
Ivanov, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. +48 61 87 12 200          fax +48 61 879 32 62          e-mail: office@pimr. poznan. pl

 

 

CENA PRENUMERATY ROCZNEJ: 60,00 PLN, cena 1 egz.: 10,00 PLN.

NAKŁAD: min 1000 egz.