OKŁADKA nr 6/2015

strona 1

strona 1


strona 2

strona 2


strona 3

strona 3


strona 4

strona 4


W NUMERZE:

Efektywność ekologiczna zastosowania systemu przygotowania i spalania biomasy do ogrzewania obiektów na obszarach wiejskich - Tomasz Szul, Dariusz Kwaśniewski

Przegląd metod obróbki wstępnej substratów biogazowych - Kamil Witaszek, Adam Krysztofiak, Krzysztof Pilarski, Agnieszka Anna Pilarska

Analiza wskaźników jednostkowego zużycia energii elektrycznej na terenach wiejskich - Małgorzata Trojanowska, Krzysztof Nęcka

Sposoby zagospodarowania olejów silnikowych przez rolników indywidualnych - Żaneta Staszak, Czesław Rzeźnik, Tatiana Buchwald

Analiza parametrów pracy tulei wylotowych w maszynie brykietującej słomę metodą zwijania - Wojciech Spychała, Michał Szaroleta, Paweł Frąckowiak, Florian Adamczyk

Techniczne i ekonomiczne aspekty dostosowania opryskiwacza polowego do celów rolnictwa precyzyjnego - Mirosław Zagórda, Maria Walczykova

Ocena funkcjonalna nowych czujników temperatury mleka - Aleksander Jędruś

Integracja nauki i techniki na XVII Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach - Żaneta Staszak, Tatiana Buchwald

Spis treści rocznika 2015

 

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych - 4 pkt.

 

 

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, zdjęcie na okładce: P.P.U.H. AKPIL-Pilzno

 

Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62      e-mail: office@pimr. poznan. pl      Internet http://www.pimr.poznan.pl

 

REDAGUJE ZESPÓŁ:

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), dr inż. Tadeusz Pawlicki - prof. nadzw. (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.RADA NAUKOWA: prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyons
Ivanovs, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr hab. inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. +48 61 87 12 200          fax +48 61 879 32 62          e-mail: office@pimr. poznan. pl

 

 

CENA PRENUMERATY ROCZNEJ: 60,00 PLN, cena 1 egz.: 10,00 PLN.

NAKŁAD: min 1000 egz.