OKŁADKA nr 6/2017

strona 1

strona 1


strona 2

strona 2


strona 3

strona 3


strona 4

strona 4


W NUMERZE:

Przemysł - jego znaczenie i możliwości - w warunkach wprowadzania "dobrych zmian" - Adam Górski

Autonomiczne pojazdy rolnicze - poszukiwanie nowych rozwiązań - Sylwester Weymann

Światowe nowości na targach Agritechnica 2017 - Michał Zawada, Łukasz Kamiński, Adrian Smela

Wpływ kierunku cięcia arkusza blachy SSAB Boron 33 walcowanej na gorąco na jej właściwości wytrzymałościowe - Marek Gościański, Dorota Kapcińska-Popowska, Paweł Kamiński, Marcin Dworecki

Jak tworzyć i efektywnie użytkować agregaty zrywkowe z przyczepą nasiębierną. Część 3. Efekty zrywki przy pełnym wykorzystaniu ładowności przyczepy - Jerzy Więsik

Analiza strukturalna usług serwisowych ciągników na przykładzie województwa podkarpackiego - Zdzisław Chomik, Piotr Łagowski

Przegląd systemów mieszania cieczy fermentacyjnej stosowanych w biogazowniach - Stanisław Marks, Aleksandra Jeżowska, Kamil Kozłowski, Jacek Dach, Barbara Wilk, Sylwia Fudala-Książek

Konkurs "Maszyna Rolnicza Roku 2017" - Tadeusz Pawlicki

Spis treści rocznika 2017

 

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych - 6 pkt.

 

 

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, na okładce: Autonomiczny pojazd do transportu biomasy, projekt badawczy PIMR Poznań

 

Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62      e-mail: office@pimr. poznan. pl      Internet http://www.pimr.poznan.pl

 

REDAGUJE ZESPÓŁ:

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), dr inż. Tadeusz Pawlicki - prof. nadzw. (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.RADA NAUKOWA: prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semjons Ivanovs, Łotwa;
dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr hab. inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr inż. Miho Mihov, Bułgaria; prof. dr John E. Morrison, Jr., USA;
prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. +48 61 87 12 200          fax +48 61 879 32 62          e-mail: office@pimr. poznan. pl

 

 

CENA PRENUMERATY ROCZNEJ: 60,00 PLN, cena 1 egz.: 10,00 PLN.

NAKŁAD: min 1000 egz.