logo


PRZEMYSLOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH


PUBLICATIONS / WYDAWNICTWA

monografia2

trwa inicjalizacja, prosze czekac...http://www.znajdzpromocje.pl/

AUTOMAT DO SKARYFIKACJI ŻOŁĘDZI
WRAZ Z IDENTYFIKACJĄ ZMIAN CHOROBOWYCH


ISBN 978-83-950733-0-4
Streszczenie
  Monografia powstała na bazie prac badawczych i konstrukcyjnych prowadzonych w ramach realizacji projektu z III konkursu Programu Narodowego Centrum Badań Stosowanych z roku 2015.
Zaprojektowano i wytworzono model automatu do skaryfikacji żołędzi wraz z komputerowym systemem wizyjnym przeznaczonym do identyfikacją zmian chorobowych i sortowania żołędzi.
Prace wykonał zespół realizatorów z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie oraz firmy P.W. PROMAR Sp. z o. o. w Poznaniu.
Automat spełnia założenia badawcze, posiada potencjał aplikacyjny i w przypadku jego wdrożenia do produkcji pozwoli na rozwiązanie, uciążliwej dla szkółek kontenerowych, ręcznej skaryfikacji żołędzi oraz ich wizualnej oceny.
Zaproponowana ocena wizualna w automacie oparta jest o opracowany odpowiedni algorytm komputerowej analizy i rozpoznawania obrazów, który został wstępnie zoptymalizowany metodami uczenia maszynowego, ale może być modyfikowany w zależności od postawionych kryteriów oceny. Komputerowo prowadzona analiza i klasyfikacja jest w pełni powtarzalna.
Automat służy do przygotowania materiału siewnego dla szkółek kontenerowych, ale możliwe są też inne jego zastosowanie, na przykład do oceny żywotności żołędzi w Stacjach Oceny Nasion Lasów Państwowych. Automat jest pierwszym tego typu urządzeniem nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Jest on chroniony patentem Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej P.414969.

Wydawnictwo: PIMR Poznań, 2018

monografia1


UŻYTKOWANIE MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH
- badania naukowe i dydaktyka
MONOGRAFIA

ISBN 978-83-940788-9-8
Streszczenie
  Przedstawiono zagadnienia dotyczące użytkowania maszyn rolniczych i leśnych. Wieloaspektowość podjętej problematyki znajduje odzwierciedlenie w treści rozdziałów.
W pierwszym rozdziale przedstawiono zagadnienia związane z mechanizacją prac szkółkarskich.
W drugim rozdziale przedstawiono opracowania dotyczące konstrukcji i użytkowania maszyn do pozyskania i zrywki drewna.
W trzecim rozdziale przedstawiono opracowania dotyczące bezpieczeństwa w użytkowaniu maszyn leśnych.
Celem monografii jest upowszechnianie wiedzy z podjętej tematyki. Opracowanie adresowane jest do osób, które w swojej działalności zawodowej stykają się z zagadnieniami użytkowania maszyn rolniczych i leśnych.

Wydawnictwo: PIMR Poznań, 2018

journalThe start year of the first predecessor / Rok rozpoczęcia wydawania czasopisma: 1954.
The history of the title / Historia tytułu:
•  1954-2001 – Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, ISSN 0324-8739;
•  2001 – Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, ISSN 1642-686 X

JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Quarterly
ISSN 1642-686X
GICID 71.0000.1500.0829
The Journal is placed on the list of journals kept by Ministry of Science and Higher Education, Warsaw (Poland) - 12 points. Edition of the publication is granted by Ministry of Science and Higher Education, Warsaw (Poland).

Each article placed in „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” is reviewed by two independent reviewers.

Annual subscription price: PLN 168,00.
Successive editions of the magazine are available in the pdf format.


TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA '1-2019
The start year of the first predecessor / Rok rozpoczęcia wydawania czasopisma: 1954.
The history of the title / Historia tytułu:
1954-1962 - Maszyny Rolnicze;
1963-1990 - Maszyny i Ciągniki Rolnicze;
1990-1991 - Maszyny i Ciągniki Rolnicze i Leśne;
1992-2003 - Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej ISSN 0867-8243;
2004 - Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna ISSN 1732-1719

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LESNA
[Agricultural, Horticultural and Forest Engineering]

Bimonthly
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012
The magazine is placed on the list of journals kept by Ministry of Science and Higher Education, Warsaw (Poland) - 6 points. Edition of the publication is granted by Ministry of Science and Higher Education, Warsaw (Poland).

Articles placed in „Technika Rolnicza Ogrodnicza Lesna” are reviewed by independent reviewers.
Annual subscription price: PLN 60,00.

Successive editions of the magazine are available in the pdf format.


nr 1/2007 nr 2/2007 nr 3/2007 nr 4/2007 nr 5/2007 nr 6/2007
nr 1/2008 nr 2/2008 nr 3/2008 nr 4/2008 nr 5/2008 nr 6/2008
nr 1/2009 nr 2/2009 nr 3/2009 nr 4/2009 nr 5/2009 nr 6/2009
nr 1/2010 nr 2/2010 nr 3/2010 nr 4/2010 nr 5/2010 nr 6/2010
nr 1/2011 nr 2/2011 nr 3/2011 nr 4/2011 nr 5/2011 nr 6/2011
nr 1/2012 nr 2/2012 nr 3/2012 nr 4/2012 nr 5/2012 nr 6/2012
nr 1/2013 nr 2/2013 nr 3/2013 nr 4/2013 nr 5/2013 nr 6/2013
nr 1/2014 nr 2/2014 nr 3/2014 nr 4/2014 nr 5/2014 nr 6/2014
nr 1/2015 nr 2/2015 nr 3/2015 nr 4/2015 nr 5/2015 nr 6/2015
nr 1/2016 nr 2/2016 nr 3/2016 nr 4/2016 nr 5/2016 nr 6/2016
nr 1/2017 nr 2/2017 nr 3/2017 nr 4/2017 nr 5/2017 nr 6/2017
nr 1/2018 nr 2/2018 nr 3/2018 nr 4/2018 nr 5/2018 nr 6/2018
nr 1/2019

dictionary1


A DICTIONARY OF AGRICULTURAL ENGINEERING IN SIX LANGUAGES

słownik jest pierwszym tego typu opracowaniem wydanym na świecie.

Słownik zawiera on ponad 13.350 wiodacych angielskich terminow podanych w ukladzie alfabetycznym z odpowiednikami w jezyku polskim, niemieckim, francuskim, wloskim i rosyjskim.
Wyd. PIMR, Poznan 2001.


The dictionary is the first of such a type study which has been published all over the world.
PIMR, Poznan, Poland, 2001.
The dictionary contains over 13 350 leading English terms arranged in alphabetical order with equivalents in Polish, German, French, Italian and Russian.

słownik


SZESCIOJĘZYCZNY SŁOWNIK TECHNIKI ROLNICZEJ

Słownik jest pierwszym tego typu opracowaniem wydanym na świecie.

Słownik zawiera ponad 9200 wiodących polskich terminow podanych w układzie alfabetycznym z odpowiednikami w jezyku angielskim, niemieckim, francuskim, wloskim i rosyjskim.
Wyd. PIMR, Poznan 1996.

Naklad wyczerpany

SZESCIOJEZYCZNY SLOWNIK TECHNIKI ROLNICZEJ
[A SIX-LANGUAGES DICTIONARY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY]

The dictionary is the first of such a type study which has been published all over the world.
PIMR, Poznan, Poland, 1996.

The dictionary contains over 9 200 leading Polish terms arranged in alphabetical order with equivalents in English, German, French, Italian and Russian.
Out of print.

katalog ilustrowany


Zobacz przykładową stronę

-kliknij na okładkę


CIAGNIKI I MASZYNY ROLNICZE.

Budowa, przeznaczenie - wydanie V 2004/2005

cena: 40 zlotych +VAT

Informator zostal wydany przy wspolpracy ze sluzbami marketingowymi producentow i importerow sprzetu rolniczego. Kazda z ponad 1130 stron zawiera ilustracje graficzna maszyny, krotki opis jej budowy i dzialania, przeznaczenia uzytkowego oraz zestawienie parametrow techniczno-eksploatacyjnych.

Publikacja zawiera opisy ponad 3100 wyrobow wytwarzanych przez 153 producentow. Zamieszczono w niej takze pelne informacje adresowe producentów i dystrybutorów maszyn rolniczych wraz z ich programami produkcyjno-handlowymi.


Wydawnictwo PIMR-Poznań

skrypt


NAPĘDY HYDROSTATYCZNE W MASZYNACH ROLNICZYCH

ISBN 978-83-927505-0-5

cena: 25 złotych +VAT

Książka adresowana jest do studentów uczelni rolniczych oraz użytkowników maszyn rolniczych. Zawiera wybrane zagadnienia z mechaniki płynów i właściwości cieczy roboczych, opis budowy oraz działania poszczególnych maszyn hydraulicznych. Ponadto przedstawia przykładowe urządzenia hydrauliczne w wybranych maszynach rolniczych, a także diagnostykę układów hydraulicznych.

Wydawca: PIMR-Poznań 2008
ilość stron: 180; il. 145; tabl. 9

maszyny rolnicze 2015


MASZYNY ROLNICZE

ISBN 978-83-940788-1-2

cena: 45 złotych +VAT

Podręcznik pt. MASZYNY ROLNICZE adresowany jest do szerokiego grona pracowników dydaktycznych i słuchaczy uczelni przyrodniczych oraz użytkowników maszyn rolniczych. Zawarto w nim podstawowe informacje z przedmiotu „Technika rolnicza i eksploatacja maszyn rolniczych" wykładanego na ww. uczelniach. Problematyka wykładów tego przedmiotu obejmuje charakterystykę szerokiego i niezwykle różnorodnego asortymentu maszyn i urządzeń technicznych. W podręczniku przedstawiono ściśle wyselekcjonowane partie materiału - informacje podstawowe oraz te, które są dziełem autorów lub powstały przy znaczącym ich udziale. Stąd też, pomimo że podręcznik ma charakter pozycji dydaktycznej, nosi znamiona pracy monograficznej. Materiał uzupełniający stanowi literatura zamieszczona na końcu każdego z rozdziałów.

Wydawca: PIMR-Poznań 2015
ilość stron: 338; il.: 425.

skrypt


BEZPIECZŃSTWO MASZYN I CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W ZAKRESIE OBSZARU NIEZHARMONIZOWANEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

ISBN 83-921598-1-0

cena: 20 zlotych +VAT

Książka adresowana jest do osób i podmiotów, które wpływają na szeroko rozumianiane bezpieczeństwo użytkowania maszyn i ciągników rolniczych, tj. do konstruktorów i producentów krajowych sprzętu rolniczego, importerów, producentów zagranicznych i ich przedstawicieli, personelu badawczego oraz posiadaczy i użytkowników maszyn i ciągników rolniczych. Publikacja jest źródłem wiedzy w zakresie upowszechnienia sposobów zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska rolniczego.

Wydawca: PIMR-Poznań 2005
ilość stron: 113; il. 47; tabl. 7

ZAMÓWIENIA


opracowanie strony: Wieslaw Wozniak